Statute

SCOPUL

Crearea prin decizia membrilor fondatori a unui sistem unitar la nivelul teritorial, în cadrul CNIPMMR, atât cu CLIMM-urile cât şi cu PIMM-urile din ţară.

  Reprezentarea membrilor, în raporturile cu toate instituţiile şi organizaţiile locale, judeţene, regionale, naţionale, europene şi internaţionale. Reprezentarea Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.) în teritoriu alături şi împreună  cu PIMM Tg-Mureş din cadrul CNIPMMR, Consiliul Local IMM Tg-Mureş şi CPA IMM Mureş.

 

OBIECTIVE GENERALE ŞI OBIECTIVE SPECIFICE /

Obiectivele de Interes General şi Comunitar

 

A. OBIECTIVE GENERALE

Reprezentarea membrilor, întreprinzătorilor privaţi, organizaţiile acestora cât şi asociaţiilor şi fundaţiilor membre, în raporturile cu toate instituţiile şi organizaţiile locale, judeţene, regionale, naţionale, europene şi internaţionale.

 • Promovarea şi creşteterea rolului societăţii civile organizate şi conştientizarea rolului său în societate.
 • Promovarea şi apărarea membrilor şi intereselor acestora în raporturile cu terţi.
 • Promovarea dezvoltării durabile şi competitivăţii membrilor cât şi promovarea intereselor acestora în România, Uniunea Europeană şi pe plan internaţional.

 

B. OBIECTIVE SPECIFICE

 1. Iniţierea şi propunerea de proiecte de legi şi alte acte normative, autorităţilor locale, judeţene, regionale, naţionale, europene sau internaţionale, abilitate care să faciliteze şi să încurajeze înfiintarea şi dezvoltarea agenţilor economici,  asociaţiilor / fundaţiilor precum şi alte legi şi acte normative care privesc I.M.M.-urile, toate categoriile de intreprinzatori privaţi, organizaţii patronale şi profesionale, asociaţiile şi fundaţiile.
 2. Promovarea relaţiilor de cooperare şi/sau economice în interesul membrilor;
 3. Acordarea de asistenţă membrilor săi pentru dezvoltare durabilă;
 4. Organizarea directă sau în parteneriat (sau participarea), în nume propriu sau în numele membrilor, a altor organizaţii sau instituţii, de seminarii, workshop-uri şi formări de specialitate, congrese, conferinţe, simpozioane de specialitate, tabere de studii, expozitii, manifestări de clasificare şi premiere a membrilor sau a altor categorii de persoane fizice sau juridice, manifestari tehnico-ştiintifice, seminarii, târguri şi alte asemenea activităţi, la nivel local, judeţean, regional, national, european sau international care  pot prezenta interes pentru membrii săi;
 5. Editarea de publicatii sub orice formă permisă de lege, care prezintă interes pentru membrii;
 6. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica membrilor, elaborând şi finantând în acest scop studii, analize, sondaje de opinie, informări publice etc;
 7. Acţionarea pentru respectarea legalităţii, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială;
 8. Combate prin toate mijloacele legale tendinţele de monopol şi concurenţă neloială;
 9. Participarea activă pe plan local, judeţean, regional, naţional, european şi internaţional la dialogul social şi la punerea în valoare a experienţei, cunoştiinţelor şi informaţiilor acumulate, care să faciliteze elaborarea deciziilor şi a actelor normative care prezintă interes pentru membrii săi.
 10. Facilitarea accesului membrilor la diverse programe de interes pentru membrii săi;
 11. Iniţierea, conceperea şi implementarea de proiecte;
 12. Efectuarea de activităţi de cercetare – dezvoltare;
 13. Acordarea, în functie de disponibilitatile financiare proprii sau prin atragerea de sponsori, a unor burse pentru tineri;
 14. Efectuarea de orice alte activităţi legale necesare realizarii scopului P.I.M.M. JUDEŢEAN MUREŞ din cadrul C.N.I.P.M.M.R..
 15. Organizarea directă sau în parteneriat, de cursuri diverse, cursuri de formare profesională, cursuri de calificare, cursuri de iniţiere, cursuri de specializare, cursuri de perfecţionare, cursuri de educaţie (formare) continuă a adulţilor, tinerilor şi copiilor etc.Organizarea de cursuri de formare profesională, cursuri de educaţie/formare continuă a adulţilor, cursuri de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare, diverse ale tipuri de cursuri pentru adulţi, tineri şi copii etc.
 16. Acordarea de consultanţă individuală şi de grup.